Για αποφοίτους

Η επιτυχία σας, ευθύνη μας!

Η φιλοδοξία του απόφοιτου για την εισαγωγή σε μια συγκεκριμένη σχολή ή η επιλογή φοίτησης στον τόπο διαμονής, σε συνδυασμό αυτή τη φορά με την εμπειρία από την εξεταστική διαδικασία αποτελεί κίνητρο για πολλούς υποψηφίους, ώστε να επαναλάβουν την προσπάθειά τους.

Το ΦΑΣΜΑ οργανώνει ειδικά τμήματα αποφοίτων για βελτίωση της βαθμολογίας τους με νέο σύστημα μελέτης.

Η ύλη ξεκινά από την αρχή αλλά προσαρμόζεται πάντα στις ανάγκες του κάθε υποψηφίου. Με σωστό σύστημα μελέτης, με μέθοδο διδασκαλίας από έμπειρους καθηγητές καλύπτουμε γνωστικές αδυναμίες από προηγούμενες τάξεις ώστε να γίνει εμπέδωση της ύλης των εξετάσεων και να διδαχθούν θέματα αυξημένης δυσκολίας με στόχο να εξασφαλιστεί η επιτυχία.