Διαγωνίσματα

Ο αγώνας σας, μας εμπνέει

Τα διαγωνίσματα για εμάς είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Η συστηματική καταγραφή και σύγκριση των επιδόσεων των μαθητών, για εμάς είναι απαραίτητη. Διενεργούνται σε προγραμματισμένες ημερομηνίες και σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων, τα Σάββατα και σε κάθε περίπτωση εκτός ωρών διδασκαλίας. Οι μαθητές μας παίρνουν μέρος σε εξετάσεις προσομοίωσης δύο φορές το χρόνο, στις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, με θέματα προσαρμοσμένα στο πνεύμα και στη δυσκολία των Πανελληνίων εξετάσεων.
Οι μαθητές, ταυτόχρονα με την εγγραφή τους, παίρνουν και το πρόγραμμα διαγωνισμάτων όλης της χρονιάς.
Εκτός από τα προγραμματισμένα διαγωνίσματα, διεξάγονται -χωρίς προειδοποίηση- κατά τη διάρκεια του μαθήματος 10λεπτα ή 20λεπτα tests κατά την κρίση των καθηγητών.

Οι στόχοι των διαγωνισμάτων είναι:

  • Η εξοικείωση των μαθητών με την τεχνική της γραπτής εξέτασης και το κλίμα των εξετάσεων.
  • Ο έλεγχος της απόδοσης στο γραπτό λόγο.
  • Να λειτουργήσουν ως κίνητρο επανάληψης.
  • Να δοθεί η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν το επίπεδο γνώσεων του μαθητή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ