Υποστηρικτικές
Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Στόχος μας είναι η επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς μέσα από μια σειρά ενεργειών, που περιγράφονται παρακάτω:


► Ώρα Δημιουργικής Επικοινωνίας

Οι σύμβουλοι καθηγητές των τμημάτων έρχονται σε επικοινωνία είτε με τους γονείς, είτε με τους μαθητές ώστε να συζητηθούν παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο των παιδιών. Στόχος είναι να μάθουν να οργανώνουν το ημερήσιο πρόγραμμα μελέτης τους και να διαχειρίζονται το άγχος και την ψυχολογική τους ένταση.


► Παροχή ψυχολογικής βοήθειας σε συνεργασία με ψυχολόγο

Επιλέγοντας τη συνεργασία με το δικό μας σύμβουλο-ψυχολόγο έχετε το εξαιρετικό πλεονέκτημα να βρίσκεται αυτός σε άμεση επικοινωνία / συνεργασία με τους καθηγητές-συμβούλους του φροντιστηρίου μας, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Ως εκ τούτου, η δράση και η επίλυση οποιουδήποτε θέματος καθίσταται πιο αποτελεσματική.


► Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών

Το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό του φροντιστηρίου είναι σε θέση να διακρίνει εάν υπάρχει ενδεχόμενο μαθησιακών δυσκολιών από τον τρόπο που ενεργεί ένας μαθητής.


► Διεξαγωγή καινοτόμων ψυχομετρικών τεστ (ΑΡΙΣΤΟΝ - Computer Academy) που αφορούν:

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Κάθε ένα από τα παραπάνω τεστ περιλαμβάνει 2 συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία χορηγείται το τεστ στον μαθητή. Στη δεύτερη συνεδρία ακολουθεί η συμβουλευτική με βάση την εξατομικευμένη έκθεση των αποτελεσμάτων.
Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης και μόνο του τεστ χωρίς να ακολουθήσει η συμβουλευτική. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα σε μαθητές που έχουν ήδη κάνει τα τεστ να πραγματοποιήσουν συνεδρία (-ες) με πιστοποιημένο σύμβουλο για επιπλέον στήριξη καθοδήγηση και σχεδιασμό πλάνου δράσης.

Με τις ενέργειες αυτές ευελπιστούμε ότι θα συνεισφέρουμε στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών μας τόσο σε ψυχολογικό, όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.