ΕΠΑ.Λ.

Εμείς στοχεύουμε!

Το ΦΑΣΜΑ αναλαμβάνει την προετοιμασία μαθητών που φοιτούν στην Α΄, στη Β΄ ή στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑΛ και έχουν στόχο τη εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι., μέσα σε ειδικά ολιγομελή τμήματα, οργανωμένα με γνώμονα τις απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων του ΕΠΑΛ. Με την ατομική προσπάθεια των μαθητών και τη βοήθεια των έμπειρων και εξειδικευμένων καθηγητών μας μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους και να εισαχθούν στην σχολή που επιθυμούν.