Τα διαγωνίσματά μας

Τα διαγωνίσματα για εμάς είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.
Οι στόχοι των διαγωνισμάτων είναι:

  • Η εξοικείωση των μαθητών με την τεχνική της γραπτής εξέτασης και το κλίμα των εξετάσεων.
  • Ο έλεγχος της απόδοσης στο γραπτό λόγο.
  • Να λειτουργήσουν ως κίνητρο επανάληψης.
Επιλέξτε την καταφόρτωση των διαγωνισμάτων που επιθυμείτε βάσει του σχολικού έτους από το μενού.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014