Ενημέρωση γονέων

Ώρα δημιουργικής επικοινωνίας

Αγαπητοί γονείς,

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΦΑΣΜΑ στην προσπάθειά του να είναι κοντά στους μαθητές και τους γονείς τους, θέτει σε εφαρμογή την Ώρα Δημιουργικής Επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας οι σύμβουλοι καθηγητές των τμημάτων έρχονται σε επικοινωνία α) με τους γονείς ώστε να συζητούν τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την πρόοδο των παιδιών, β) με τους μαθητές προκειμένου να μάθουν να οργανώνουν το ημερήσιο πρόγραμμα μελέτης τους και να διαχειρίζονται το άγχος και την ψυχολογική τους ένταση.
Οι συναντήσεις αυτές έχουν προσωπικό χαρακτήρα και ορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως με τη γραμματεία.
Επιπλέον, κάθε μήνα γίνεται ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την πρόοδο των μαθητών, ώστε να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της επίδοσής τους.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται οι δύο προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων, η πρώτη τον Δεκέμβρη πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων και η δεύτερη τον Απρίλιο πριν τις διακοπές του Πάσχα.