Προγράμματα σπουδών

Γυμνάσιο

Για την ολοκλήρωση της ύλης, τη δημιουργία των απαραίτητων βάσεων και την κάλυψη πιθανών κενών, μαζί με τα απαραίτητα διαγωνίσματα, δημιουργήθηκε το εξής εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών:

Α΄ Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1

Β΄ Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1

Γ΄ Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ
*ΧΗΜΕΙΑ
1
1
*ΑΡΧΑΙΑ 1

* Στη Γ΄ Γυμνασίου τα Αρχαία και η Χημεία διδάσκονται προαιρετικά με ατομικό πρόγραμμα
** Για το μάθημα της Ιστορίας Α΄ και Β΄ Γυμνασίου παρέχεται έκτακτα στους μαθητές εκπαιδευτικό υλικό το οποίο τους βοηθά σημαντικά στην εξέταση του μαθήματος (σχεδιάγραμμα, σημαντικές ερωτήσεις κ.α.).
*** Οι μαθητές της Β' Γυμνασίου υποστηρίζονται εκτάκτως και στο μάθημα της Χημείας.

Διενεργούνται εβδομαδιαία επαναληπτικά φύλλα εργασιών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή, με σκοπό την καλύτερη αφομοίωση της ύλης.


Το πρόγραμμα του Γυμνασίου καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών ώστε να είναι άρτια προετοιμασμένοι για το σχολείο. Παράλληλα δημιουργεί τις βάσεις ώστε οι μαθητές μας να προχωρήσουν στο Λύκειο χωρίς κενά που θα δυσκολέψουν την πρόοδο τους

Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ