Προγράμματα σπουδών

B' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
(ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 2
Σύνολο 13

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ)
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
*ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
Σύνολο 14

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
(ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
*ΦΥΣΙΚΗ 2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΕΠΠ) 1,5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟΘ) 2,5
Σύνολο 13

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣ. 6
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 1,5
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣ. 1,5
Σύνολο 11

* διδάσκονται προαιρετικά με ατομικό πρόγραμμα
  • Στις πιο πάνω ώρες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες των 29 υποχρεωτικών τρίωρων διαγωνισμάτων προσομοίωσης Πανελληνίων εξετάσεων, όπως και τα έκτακτα μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ