Προγράμματα σπουδών

Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (1o Ε.Π.)

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 6
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
Σύνολο 14

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (2o Ε.Π.)

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
Σύνολο 17

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (3o Ε.Π.)

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4
Σύνολο 15

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (4o Ε.Π.)

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Α.Ε.Π.Π.) 2,5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Α.Ο.Θ.) 2,5
Σύνολο 14

Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ