ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Β' Λυκείου

15/06/2020-10/07/2020 | Διάρκεια 4 εβδομάδες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
Σύνολο 8

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1
ΑΕΠΠ 1
Σύνολο 8

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΧΗΜΕΙΑ 2
Σύνολο 11

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
Σύνολο 9

Γ' Λυκείου

05/06/2020-24/07/2020 | Διάρκεια 7 εβδομάδες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 7
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 4
Σύνολο 17

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ. 7
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4
ΑΕΠΠ 4
Σύνολο 18

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 7
ΧΗΜΕΙΑ 6
Σύνολο 22

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μαθήματα Ώρες
ΕΚΘΕΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4
ΧΗΜΕΙΑ 6
Σύνολο 19