Κέντρο μελέτης

Διαβάζουμε μαζί!

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δε σας αφήνουν να έχετε ποιοτικό και ελεύθερο χρόνο με το παιδί σας; Η μελέτη του παιδιού είναι μια εξουθενωτική εμπειρία; Εμείς σας απαλλάσσουμε από το καθημερινό άγχος αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την πλήρη προετοιμασία του μαθητή δημοτικού ή γυμνασίου στα μαθήματα της επόμενης ημέρας υπό την καθοδήγηση κι επίβλεψη των έμπειρων και άρτια καταρτισμένων εκπαιδευτικών μας!

Το παιδί έρχεται στο χώρο μας και με τη καθοδήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού μελετάει τα μαθήματα της επόμενης ημέρας με ατομικό σύστημα μελέτης και μεθοδικότητα. Έτσι, επιστρέφοντας στο σπίτι έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να αναπτύξει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα επιθυμεί.

Για την εμπέδωση της ύλης πραγματοποιούνται εβδομαδιαία σε κάθε μάθημα Φύλλα Εργασιών ώστε να εντοπίζονται άμεσα τυχόν κενά που έχουν δημιουργηθεί.
Σκοπός μας είναι να:

  • οργανώνουμε το διάβασμα
  • μαθαίνουμε τα παιδιά πώς να μαθαίνουν
  • λύνουμε τις απορίες
  • ενημερώνουμε καθημερινά τους γονείς για τη πρόοδο των παιδιών τους
  • καλύπτουμε τα “κενά” και να κάνουμε τακτικές επαναλήψεις ακόμη και αν δεν έχουμε μαθήματα την επόμενη μέρα
  • βελτιώνουμε τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών και την κοινωνικότητά τους
  • ενθαρρύνουμε τον μαθητή ώστε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και διάθεση για μελέτη