Εικόνα από Οι εκδόσεις μας

Οι εκδόσεις μας

Τα βιβλία μας αποτελούν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό των μαθητών του φροντιστηρίου μας. Οι καθηγητές μας κατανοώντας με τη διδακτική τους εμπειρία τις ανάγκες των μαθητών και τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε τάξης έχουν καταγράψει τη θεωρία, ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας που καλύπτουν ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις και διαγωνίσματα προσομοίωσης των εξετάσεων. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η διδασκαλία και αφομοιώνεται η ύλη.

Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου (Α' τεύχος)

Αρχαία Ελληνικά
Γ' Λυκείου (Α' τεύχος)

Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου (Β' τεύχος)

Αρχαία Ελληνικά
Γ' Λυκείου (Β' τεύχος)

Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής Γ' Λυκείου

Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής
Γ' Λυκείου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Γ' Λυκείου

Βιολογία Γ' Λυκείου

Βιολογία
Γ' Λυκείου

Έκθεση Γ' Λυκείου (Α' Τεύχος)

Έκθεση
Γ' Λυκείου (Α' Τεύχος)

Έκθεση Γ' Λυκείου (Β' Τεύχος)

Έκθεση
Γ' Λυκείου (Β' Τεύχος)

Ιστορία Γ' Λυκείου (Α' Τεύχος)

Ιστορία
Γ' Λυκείου (Α' Τεύχος)

Ιστορία Γ' Λυκείου (Β' Τεύχος)

Ιστορία
Γ' Λυκείου (Β' Τεύχος)

Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου

Κοινωνιολογία
Γ' Λυκείου

Λατινικά Γ' Λυκείου

Λατινικά
Γ' Λυκείου

Λογοτεχνία Γ' Λυκείου

Λογοτεχνία
Γ' Λυκείου

Μαθηματικά Γ' Λυκείου (Α΄Τεύχος)

Μαθηματικά
Γ' Λυκείου (Α΄Τεύχος)

Μαθηματικά Γ' Λυκείου (Β΄Τεύχος)

Μαθηματικά
Γ' Λυκείου (Β΄Τεύχος)

Πληροφορική Γ' Λυκείου

Πληροφορική
Γ' Λυκείου

Φυσική Κύματα Γ' Λυκείου

Φυσική - Κύματα
Γ' Λυκείου

Φυσική Μηχανική Γ' Λυκείου

Φυσική - Μηχανική
Γ' Λυκείου

Φυσική - Ταλαντώσεις Γ' Λυκείου

Φυσική - Ταλαντώσεις
Γ' Λυκείου

Χημεία Γ' Λυκείου

Χημεία
Γ' Λυκείου

Χημεία Οργανική Γ' Λυκείου

Οργανική Χημεία
Γ' Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά Β' Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά
Β' Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά - Ασκήσεις Β' Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά - Ασκήσεις
Β' Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά - Συντακτικό Β' Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά - Συντακτικό
Β' Λυκείου

Έκθεση Β' Λυκείου

Έκθεση
Β' Λυκείου

Λατινικά Β' Λυκείου

Λατινικά
Β' Λυκείου

αθηματικά Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Β' Λυκείου

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου

Μαθηματικά Προσανατολισμού
Β' Λυκείου

Φυσική - Ηλεκτρισμός Β' Λυκείου

Φυσική - Ηλεκτρισμός
Β' Λυκείου

Φυσική Προσανατολισμού Β' Λυκείου

Φυσική Προσανατολισμού
Β' Λυκείου

Οργανική Χημεία Β' Λυκείου

Οργανική Χημεία
Β' Λυκείου

Αρχαία Α' Λυκείου

Αρχαία
Α' Λυκείου

Έκθεση Α' Λυκείου

Έκθεση
Α' Λυκείου

Μαθηματικά Α' Λυκείου

Μαθηματικά
Α' Λυκείου

Φυσική Α' Λυκείου

Φυσική
Α' Λυκείου

Χημεία Α' Λυκείου

Χημεία
Α' Λυκείου

Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου

Μαθηματικά
Γ' Γυμνασίου

Φυσική Γ' Γυμνασίου

Φυσική
Γ' Γυμνασίου

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη