Εικόνα από Τμήματα Αριστείας

Τμήματα Αριστείας

Για μαθητές που στοχεύουν ψηλά!

Τα τμήματα Αριστείας απευθύνονται σε πολύ καλούς και άριστους μαθητές του Γυμνασίου που θέτουν υψηλούς στόχους.

Το Φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ ακολουθεί ένα διαφορετικό πρόγραμμα στα τμήματα Αριστείας Γυμνασίου που εμβαθύνει στην Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία και στα Μαθηματικά και στοχεύει σε μία διεισδυτική προσέγγιση των παραπάνω γνωστικών αντικειμένων.

Πιο αναλυτικά, ο μαθητής:

  • Βελτιστοποιεί τις γλωσσικές του δεξιότητες μέσα από απαιτητικές γλωσσικές ασκήσεις.
  • Εμβαθύνει και εξασκείται σε ποικίλα είδη κειμένων, ώστε να βελτιώσει τις ικανότητες του στην παραγωγή λόγου.
  • Καλλιεργεί τη μαθηματική λογική και την αφαιρετική σκέψη.
  • Εξασκείται και μαθαίνει να επιλύει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους απαιτητικά και πρωτότυπα μαθηματικά προβλήματα.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • Για την εγγραφή στα τμήματα Αριστείας στην Α' Γυμνασίου απαιτείται το απολυτήριο Δημοτικού να είναι Άριστα (10).
  • Για την εγγραφή στα τμήματα Αριστείας της Β' και της Γ' Γυμνασίου απαιτείται ενδεικτικό προαγωγής προηγούμενης τάξης με βαθμό μεγαλύτερο του 17 ή ο μέσος όρος στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και των Μαθηματικών να είναι μεγαλύτερος του 17.

Για την εγγραφή στα τμήματα Αριστείας του Γυμνασίου οι υποψήφιοι μαθητές πρέπει να περάσουν επιτυχώς τα διαγνωστικά τεστ του φροντιστηρίου μας.

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη