Εικόνα από Πρότυπα Γυμνάσια

Πρότυπα Γυμνάσια

Προετοιμασία μαθητών για την Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία

Τα Φροντιστήρια Φάσμα πρωτοπορούν και ξεχωρίζουν στην προετοιμασία μαθητών για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία.

Οι βάσεις για την επιτυχία προκύπτουν από:

 • Ολιγομελή και Ομοιογενή Τμήματα Προετοιμασίας
 • Στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Έμπειρους καθηγητές
 • Αξιόπιστα Βιβλία
 • Προσομοιώσεις Εξετάσεων

Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών περιλαμβάνει εξετάσεις σε δύο μαθήματα: Κατανόηση Κειμένου και Μαθηματικά.

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:

 • Στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
 • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων που αντιστοιχούν στο γνωστικό τους επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η διατύπωση αιτιολόγησης και μαθηματικού συλλογισμού.

Διαδικασία εισαγωγής

Στα Πειραματικά σχολεία, οι μαθητές εγγράφονται κατόπιν κλήρωσης. Στα Πρότυπα Γυμνάσια, που πλέον είναι το:

 • Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων
 • Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο
 • Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
 • Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής
 • Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Πρόγραμμα σπουδών

Για τις εξετάσεις εισαγωγής Πρότυπα Γυμνάσια η προετοιμασία των μαθητών μας πραγματοποιείται σε:

 • Προπαρασκευαστικά τμήματα με έναρξη μαθημάτων 01/09 και δυνατότητα εγγραφής μαθητών κάθε μήνα
 • Εντατικά τμήματα με έναρξη μαθημάτων στις 01/01 για τους μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού.

Ε' Δημοτικού

ΜαθήματαΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1
ΓΛΩΣΣΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΣΤ' Δημοτικού

ΕΝΑΡΞΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜαθήματαΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1,5
ΓΛΩΣΣΑ 1,5
ΣΥΝΟΛΟ 3

ΣΤ' Δημοτικού

ΕΝΑΡΞΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΜαθήματαΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 50
ΓΛΩΣΣΑ 50
ΣΥΝΟΛΟ 100

Προσομοιώσεις Εξετάσεων

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Φάσμα με αίσθηση εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής ευθύνης διοργανώνει 7 Προσομοιώσεις Εξετάσεων ετησίως, μέσα από τις οποίες ο μαθητής εξασκείται και εξοικειώνεται με τις εξετάσεις των Προτύπων.

Βιβλία

Στους μαθητές μας παρέχουμε τα βιβλία μας τα οποία προετοιμάζουν στοχευμένα τον μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου (Α' τεύχος)

Μαθηματικά
για Εισαγωγή στα Πρότυπα

Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου (Α' τεύχος)

Νεοελληνική Γλώσσα
για Εισαγωγή στα Πρότυπα

Αναλυτικές πληροφορίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας: http://depps.minedu.gov.gr/

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία υπάρχουν στη διεύθυνση: https://iep.edu.gr/pps/.

Ενδεικτικά Θέματα Εξετάσεων

Θέματα Γυμνασίου - Λυκείου

https://www.iep.edu.gr/pps/

http://apps.athena.net.gr/trapeza/

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη