Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Εικόνα για Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Ώρα Δημιουργικής Επικοινωνίας

Οι σύμβουλοι καθηγητές των τμημάτων έρχονται σε επικοινωνία είτε με τους γονείς, είτε με τους μαθητές ώστε να συζητηθούν παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο των παιδιών. Στόχος είναι να μάθουν να οργανώνουν το ημερήσιο πρόγραμμα μελέτης τους και να διαχειρίζονται το άγχος και την ψυχολογική τους ένταση.

Εικόνα για Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Παροχή ψυχολογικής βοήθειας
σε συνεργασία με ψυχολόγο

Επιλέγοντας τη συνεργασία με το δικό μας σύμβουλο-ψυχολόγο έχετε το εξαιρετικό πλεονέκτημα να βρίσκεται αυτός σε άμεση επικοινωνία / συνεργασία με τους καθηγητές-συμβούλους του φροντιστηρίου μας, οι οποίοι γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Ως εκ τούτου, η δράση και η επίλυση οποιουδήποτε θέματος καθίσταται πιο αποτελεσματική.

Εικόνα για Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση
των μαθησιακών δυσκολιών

Το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό του φροντιστηρίου είναι σε θέση να διακρίνει εάν υπάρχει ενδεχόμενο μαθησιακών δυσκολιών από τον τρόπο που ενεργεί ένας μαθητής.

Εικόνα για Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Το φροντιστήριο ΦΑΣΜΑ παραμένει κοντά στους μαθητές ακόμα και μετά το τέλος των πανελληνίων εξετάσεων στην κρίσιμη διαδικασία της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Οι έμπειροι και καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μας αναλαμβάνουν να ενημερώσουν διεξοδικά τους μαθητές για τα δεδομένα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά επιστημονικό πεδίο και για τις προοπτικές στην αγορά εργασίας λαμβάνοντας υπ’οψιν την προσωπικότητά τους. Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου πραγματοποιείται μετά από προγραμματισμένη συνάντηση με τον μαθητή και τον γονέα–κηδεμόνα και αποτελεί παροχή του φροντιστηρίου χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Εικόνα για Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Από την πρώτη τάξη του Λυκείου διενεργούνται σεμινάρια και διεξάγονται προσωπικές συναντήσεις συμβουλευτικής με τους αρμόδιους καθηγητές για τη σωστή καθοδήγηση των παιδιών σχετικά με:

  • Την επιλογή της ομάδας προσανατολισμού
  • Τα επιστημονικά πεδία και τα μαθήματα επιλογής

Το φροντιστήριό μας σε συνεργασία με την ΑΡΙΣΤΟΝ - Computer Academy πραγματοποιεί το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ, ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, κλίσεις και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν. Τα αποτελέσματα δίνονται στο μαθητή και ακολουθεί, εφόσον το επιθυμεί, συμβουλευτική για την έκθεση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Εικόνα για Εκπαιδευτική Φιλοσοφία

Διεξαγωγή καινοτόμων
ψυχομετρικών τεστ (ΑΡΙΣΤΟΝ -
Computer Academy) που αφορούν:

  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Κάθε ένα από τα παραπάνω τεστ περιλαμβάνει 2 συνεδρίες. Στην πρώτη συνεδρία χορηγείται το τεστ στον μαθητή. Στη δεύτερη συνεδρία ακολουθεί η συμβουλευτική με βάση την εξατομικευμένη έκθεση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης και μόνο του τεστ χωρίς να ακολουθήσει η συμβουλευτική. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα σε μαθητές που έχουν ήδη κάνει τα τεστ να πραγματοποιήσουν συνεδρία (-ες) με πιστοποιημένο σύμβουλο για επιπλέον στήριξη καθοδήγηση και σχεδιασμό πλάνου δράσης.

Με τις ενέργειες αυτές ευελπιστούμε ότι θα συνεισφέρουμε στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών μας τόσο σε ψυχολογικό, όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη