Ενημέρωση υποψηφίων Πυροσβεστικής για τις βεβαιώσεις ικανότητας

Ενημέρωση υποψηφίων Πυροσβεστικής για τις βεβαιώσεις ικανότητας

Οι βεβαιώσεις ικανότητας που παραλαμβάνουν οι υποψήφιοι από άλλες αρχές παραδίδονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος

Σχετικά με την «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024» η Πυροσβεστική ενημερώνει τους/τις υποψηφίους τα εξής:

1. Οι ώρες επικοινωνίας του κοινού με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στα τηλέφωνα: 2132157895-7896-7897-7898 ορίζονται σε Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00- 14:00.


2. Οι βεβαιώσεις ικανότητας που παραλαμβάνουν οι υποψήφιοι από άλλες αρχές (ανεξαρτήτως της προθεσμίας και του τόπου παράδοσης που αναγράφονται σε αυτές) παραδίδονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος την ημερομηνία που θα κληθούν να υποβληθούν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων, όπως ορίζεται στην παρ. 6βγ του Κεφαλαίου Ε της ανωτέρω προκήρυξης.

 

alfavita

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη