Λατινικά - Αλλάζει το σύστημα βαθμολόγησης

Λατινικά - Αλλάζει το σύστημα βαθμολόγησης

Τι αλλάζει στη βαθμολόγηση των Λατινικών στις Πανελλήνιες του 2023

Αλλαγές θα υπάρχουν στον τρόπο βαθμολόγησης των Λατινικών, στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2023.


Η εξέταση
Στους μαθητές θα δοθεί διδαγμένο κείμενο δεκατεσσάρων έως δεκαέξι (14-16) στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα.

Από τους μαθητές θα ζητηθεί:
να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική δέκα έως δώδεκα (10-12) στίχους (20 μονάδες)
να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):
- 1 παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου,
- 1 παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες)
- 2 παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες)
- 2 παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες).

Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε 2 υποερωτήματα.


alfavita

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη