Οι γεννηθέντες το 2005 πρέπει να βγάλουν ΑΦΜ και κωδικούς taxis

Οι γεννηθέντες το 2005 πρέπει να βγάλουν ΑΦΜ και κωδικούς taxis

Προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Απογραφής

Υποχρεωμένοι να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet, είναι οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσεως 2026 (γεννηθέντες το 2005) προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 2-1-2023 έως 31-3- 2023 στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr.

Αυτό αναφέρει έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που απεστάλη σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας. Οπως αναφέρει το έγγραφο, η ηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής από τους στρατεύσιμους της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (από τις 02 Ιανουαρίου 2023 έως και τις 31 Μαρτίου 2023), μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr), προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση από μέρους τους Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και κωδικών πρόσβασης στο taxisnet. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν σχετικά τους γονείς – κηδεμόνες των εν λόγω στρατεύσιμων, αποστέλλοντας τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «My School» ενημερωτικό μήνυμα με το παρακάτω περιεχόμενο:

 

alfavita

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη