Πότε και με ποιο τρόπο θα πάρουν οι μαθητές τους ελέγχους προόδου B' τετραμήνου;

Πότε και με ποιο τρόπο θα πάρουν οι μαθητές τους ελέγχους προόδου B' τετραμήνου;

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος που θα πάρουν οι μαθητές τους ελέγχους προόδου του Β΄Τετραμήνου

Όπως είναι ήδη γνωστό η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται η Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Παράλληλα, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.


Πότε όμως και με ποιο τρόπο θα πάρουν οι μαθητές τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου;

Γυμνάσια
Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί αποστέλλονται στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Λύκεια

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί αποστέλλονται στους κηδεμόνες των μαθητών/τριών το αργότερο τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022.

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη