Εικόνα από Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

Πρόγραμμα διαγωνισμάτων τρέχουσας χρονιάς 2020-2021.

(* Με κόκκινο τα διαγωνίσματα προσομοίωσης ΟΕΦΕ.)

Α' Τετράμηνο

Α ΛΥΚΕΙΟΥ (12:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Β ΑΝΘΡ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 ΙΣΤΟΡΙΑ

Β ΘΕΤ (ΘΕΤ/ΥΓΕΙΑΣ) (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ./ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ./ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚ (ΠΡΟΕΤ.)
Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ

Β ΘΕΤ (ΟΙΚ) (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 ΑΟΘ
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚ (ΠΡΟΕΤ.)
Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021 ΑΕΠΠ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 ΑΟΘ

Γ ΑΝΘΡ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021 ΙΣΤΟΡΙΑ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Γ ΘΕΤ / ΥΓΕΙΑΣ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ<
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021 ΧΗΜΕΙΑ

Γ ΟΙΚ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 ΑΟΘ
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 ΑΟΘ
Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020 ΑΕΠΠ
Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021 ΑΟΘ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2021 ΑΕΠΠ

Β' Τετράμηνο

Α ΛΥΚΕΙΟΥ (12:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ
Μ.Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Μ.Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 ΑΛΓΕΒΡΑ
Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Β ΑΝΘΡ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2021 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Μ.Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 ΙΣΤΟΡΙΑ

Β ΘΕΤ (ΘΕΤ / ΥΓΕΙΑΣ) (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Μ.Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Μ.Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 ΑΛΓΕΒΡΑ
Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 ΧΗΜΕΙΑ

Β ΘΕΤ (ΟΙΚ) (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 ΑΟΘ
Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 ΑΕΠΠ
Μ.Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Μ.Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 ΑΛΓΕΒΡΑ
Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 ΑΟΘ

Γ ΑΝΘΡ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 ΙΣΤΟΡΙΑ
Μ.Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Γ ΘΕΤ (ΘΕΤ/ΥΓΕΙΑΣ) (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 ΦΥΣΙΚΗ
Μ.Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 ΧΗΜΕΙΑ

Γ ΟΙΚ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 ΑΟΘ
Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 ΑΟΘ
Μ.Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 ΑΕΠΠ
Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη