Εικόνα από Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

Πρόγραμμα διαγωνισμάτων τρέχουσας χρονιάς 2019-2020.

(* Με κόκκινο τα διαγωνίσματα προσομοίωσης ΟΕΦΕ.)

Α' Τετράμηνο

Α ΛΥΚΕΙΟΥ (12:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2019 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2019 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 7 Δεκέμβριος 2019 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2019 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2019 ΑΛΓΕΒΡΑ
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΧΗΜΕΙΑ

Β ΑΝΘΡ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2019 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 7 Δεκέμβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2019 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2019 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Β ΘΕΤ (ΘΕΤ) (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2019 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2019 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 23 Νοέμβριος 2019 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 7 Δεκέμβριος 2019 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2019 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2019 ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 25 Ιανουάριος 2020 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.

Β ΘΕΤ (ΟΙΚ) (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2019 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2019 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 7 Δεκέμβριος 2019 ΑΟΘ
Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2019 ΑΕΠΠ
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΑΟΘ
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2020 ΑΕΠΠ

Γ ΑΝΘΡ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2019 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2019 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2019 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2019 ΙΣΤΟΡΙΑ
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Γ ΘΕΤ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 2 Νοέμβριος 2019 ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2019 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 7 Δεκέμβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2019 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 21 Δεκέμβριος 2019 ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΧΗΜΕΙΑ

Γ ΟΙΚ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 5 Οκτώβριος 2019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 12 Οκτώβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 19 Οκτώβριος 2019 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 26 Οκτώβριος 2019 ΑΟΘ
Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 16 Νοέμβριος 2019 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 7 Δεκέμβριος 2019 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 14 Δεκέμβριος 2019 ΑΟΘ
Παρασκευή, 3 Ιανουάριος 2020 ΑΟΘ
Σάββατο, 4 Ιανουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τρίτη, 7 Ιανουάριος 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 11 Ιανουάριος 2020 ΑΕΠΠ

Β' Τετράμηνο

Α ΛΥΚΕΙΟΥ (12:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 1 Φεβρουάριος 2020 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Σάββατο, 8 Φεβρουάριος 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 29 Φεβρουάριος 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 14 Μάρτιος 2020 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 28 Μάρτιος 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 11 Απρίλιος 2020 ΦΥΣΙΚΗ
Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2020 ΑΡΧΑΙΑ

Β ΑΝΘΡ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 8 Φεβρουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 29 Φεβρουάριος 2020 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 14 Μάρτιος 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 11 Απρίλιος 2020 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2020 ΑΡΧΑΙΑ

Β ΘΕΤ (ΘΕΤ) (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 1 Φεβρουάριος 2020 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
Σάββατο, 8 Φεβρουάριος 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2020 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 29 Φεβρουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 14 Μάρτιος 2020 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 28 Μάρτιος 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 4 Απρίλιος 2020 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 11 Απρίλιος 2020 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2020 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ

Β ΘΕΤ (ΟΙΚ) (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2020 ΑΟΘ
Σάββατο, 29 Φεβρουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 14 Μάρτιος 2020 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 28 Μάρτιος 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 11 Απρίλιος 2020 ΑΕΠΠ
Δευτέρα, 13 Απρίλιος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2020 ΜΑΘ. ΠΡΟΣ.
Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2020 ΑΛΓΕΒΡΑ

Γ ΑΝΘΡ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 1 Φεβρουάριος 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 8 Φεβρουάριος 2020 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 29 Φεβρουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 14 Μάρτιος 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 28 Μάρτιος 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 11 Απρίλιος 2020 ΙΣΤΟΡΙΑ
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2020 ΑΡΧΑΙΑ
Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2020 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Γ ΘΕΤ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 8 Φεβρουάριος 2020 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 22 Φεβρουάριος 2020 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 29 Φεβρουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 14 Μάρτιος 2020 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 28 Μάρτιος 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 11 Απρίλιος 2020 ΦΥΣΙΚΗ
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2020 ΧΗΜΕΙΑ

Γ ΟΙΚ (11:00-14:00)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 8 Φεβρουάριος 2020 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 29 Φεβρουάριος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
Σάββατο, 14 Μάρτιος 2020 ΑΟΘ
Σάββατο, 28 Μάρτιος 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 11 Απρίλιος 2020 ΑΟΘ
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2020 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2020 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2020 ΑΕΠΠ
Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη