Εικόνα από Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων

Πρόγραμμα διαγωνισμάτων τρέχουσας χρονιάς 2022-2023.

(* Με κόκκινο τα διαγωνίσματα προσομοίωσης ΟΕΦΕ.)

Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023 Ν. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2023 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Σάββατο, 10 Απριλίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ
Δευτέρα, 12 Απριλίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ
Τετάρτη, 22 Απριλίου 2023 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 27 Απριλίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 6 Μαΐου 2023 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Β ΑΝΘΡ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022 ΙΣΤΟΡΙΑ
Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 ΙΣΤΟΡΙΑ
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 29 Απριλίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ

Β ΘΕΤ (ΘΕΤ/ΥΓΕΙΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ./ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ./ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚ (ΠΡΟΕΤ.)
Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 29 Απριλίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 6 Μαϊου 2023 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ

Β ΘΕΤ (ΟΙΚ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022 ΑΟΘ
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚ (ΠΡΟΕΤ.)
Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023 ΑΕΠΠ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ
Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023 ΑΟΘ
Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ
Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 ΑΕΠΠ
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 ΜΑΘΗΜ. ΠΡΟΣ
Σάββατο, 29 Απριλίου 2023 ΑΛΓΕΒΡΑ
Σάββατο, 6 Μαϊου 2023 ΦΥΣΙΚΗ ΓΠ

Γ ΑΝΘΡ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022 ΙΣΤΟΡΙΑ
Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2023 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 ΙΣΤΟΡΙΑ
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ
Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 ΙΣΤΟΡΙΑ

Γ ΘΕΤ / ΥΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022 ΧΗΜΕΙΑ
Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023 ΜΑΘΗΜΑΥΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2023 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 ΧΗΜΕΙΑ
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 ΜΑΘΗΜΑΥΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 ΧΗΜΕΙΑ

Γ ΟΙΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 ΑΟΘ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 ΑΟΘ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022 ΑΕΠΠ
Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2023 ΑΕΠΠ
Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023 ΜΑΘΗΜΑΥΙΚΑ
Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2023 ΑΟΘ
Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023 ΑΟΘ
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 ΑΕΠΠ
Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 ΑΕΠΠ
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 ΜΑΘΗΜΑΥΙΚΑ
Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 ΑΟΘ

Α, Β, Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣMΑΘΗΜΑ
Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2022 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 ΦΥΣΙΚΗ
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 11 Μαρτίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σάββατο, 22 Απριλίου 2023 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Σάββατο, 29 Απριλίου 2023 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σάββατο, 6 Μαίου 2023 ΦΥΣΙΚΗ
Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη