Συντελεστών βαρύτητας

Συντελεστών βαρύτητας

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των

πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Δείτε αναλυτικά για ΓΕΛ https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/21_22/108.pdf

και για ΕΠΑΛ https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/21_22/107.pdf

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη