Τροπολογία - Αστυνομικές Σχολές: Αλλαγές στο ύψος υποψηφίων ανδρών & γυναικών

Τροπολογία - Αστυνομικές Σχολές: Αλλαγές στο ύψος υποψηφίων ανδρών & γυναικών

Σύμφωνα με την τροπολογία, τα προσόντα των υποψηφίων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, προκειμένου να ισχύσει από το τρέχον σχολικό έτος.

Εισάγεται διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών υποψηφίων για πρόσληψη στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, ως προς το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες.

Με την προωθούμενη ρύθμιση επιχειρείται διαφοροποίηση μόνο ως προς το προσόν του ύψους, ώστε να είναι διαφορετικό για άνδρες και διαφορετικό για τις γυναίκες, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις τελευταίες νομολογιακές επί του θέματος εξελίξεις

 

www.alfavita.gr

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη