Εκπαιδευτικά Νέα

Οδηγίες ΓΕΕΘΑ για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις
Οδηγίες ΓΕΕΘΑ για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Οδηγίες ΓΕΕΘΑ για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις - Πότε θα γίνουν

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα.
Για την κατάλληλη ενημέρωση των υποψηφίων και την εύρυθμη λειτουργία των εξεταστικών Κέντρων, αναφορικά με την διεξαγωγή των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) των υποψηφίων, για εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-24, το ΓΕΕΘΑ γνωστοποίησε τα κάτωθι:

Για την κατηγορία υποψηφίων Ελλήνων του Εσωτερικού:

• Έναρξη ΠΚΕ: Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.

• Πέρας ΠΚΕ: Παρασκευή 7 Απριλίου 2023.


• Για την περίπτωση των υποψηφίων της κατηγορίας των Ελλήνων του Εσωτερικού που δε θα συμμετάσχουν στις ΠΚΕ λόγω προβλημάτων, που τεκμηριωμένα-βεβαιωμένα δεν θα μπορέσουν να αποτραπούν ακόμα και με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, επιπροσθέτως και εκείνων που νόσησαν με COVID-19 κατά τη διάρκεια της περιόδου των ΠΚΕ, οι επαναληπτικές ΠΚΕ θα λάβουν χώρα το διάστημα από Δευτέρα 24 Απριλίου έως και Δευτέρα 8 Μαΐου 2023.

Για την κατηγορία υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού:

• Έναρξη ΠΚΕ Ελλήνων Εξωτερικού: Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023.

• Πέρας ΠΚΕ Ελλήνων Εξωτερικού: Παρασκευή 11 Αυγούστου 2023.

• Για την περίπτωση των υποψηφίων της κατηγορίας των Ελλήνων του Εξωτερικού που δε θα συμμετάσχουν στις ΠΚΕ λόγω προβλημάτων, που τεκμηριωμένα-βεβαιωμένα δεν θα μπορέσουν να αποτραπούν ακόμα και με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, επιπροσθέτως και εκείνων που νόσησαν με COVID-19 κατά τη διάρκεια της περιόδου των ΠΚΕ, οι επαναληπτικές ΠΚΕ θα λάβουν χώρα το διάστημα Δευτέρα 21 Αυγούστου έως και Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους και γίνονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που θα ανακοινωθεί από τα εξεταστικά κέντρα.

Προκειμένου να συμμετάσχει ένας υποψήφιος στις ΠΚΕ, θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

Οι ΠΚΕ διενεργούνται στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας του υποψηφίου, πλην των υποψηφίων που είναι ήδη μαθητές σε κάποιο ΑΣΕΙ-ΣΣΑΣ-ΣΑΝ-ΑΣΣΥ, οι οποίοι θα υποβάλλονται σε ΠΚΕ στη Σχολή που φοιτούν ή στο πλησιέστερο στη Σχολή τους εξεταστικό κέντρο, εάν στη Σχολή φοίτησής τους δεν λειτουργεί τέτοιο.
Ώρα παρουσίασης υποψηφίων είναι η 08:00 Ω κάθε ημέρας.
Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν στην ίδια ή σε άλλη Σχολή.
Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ και ΑΣΣΥ προσερχόμενοι/ες την πρώτη ημέρα στο εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους για τις ΠΚΕ, γίνονται δεκτοί/ές έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα τα κάτωθι:
• Το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης,

• Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά στο εξεταστικό κέντρο,

• Την αστυνομική τους ταυτότητα,

• Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «3» του Παραρτήματος «Θ» της ΕΔΥΕΘΑ:4/23/ΑΔΑ:6ΘΘ16-2ΓΖ),

• Το Δελτίο Ιατρικού Ιστορικού (ως Υπόδειγμα «5» του Παραρτήματος «Θ», της ΕΔΥΕΘΑ:4/23/ΑΔΑ:6ΘΘ16-2ΓΖ) το οποίο παραδίδεται στην υγειονομική επιτροπή των ΠΚΕ εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί/ές εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με φωτογραφία σφραγισμένη, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Οι υποψήφιοι/ες που θα γίνουν δεκτοί/ές για να συμμετάσχουν στην διαδικασία των ΠΚΕ, οφείλουν να ενημερωθούν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη αναφορικά με τον τόπο και τον χρόνο παρουσίασης τους, σύμφωνα με την ανάρτηση των δεκτών υποψηφίων από την ιστοσελίδα του εξεταστικού κέντρου και του προγράμματος των ΠΚΕ (ψυχομετρικών, υγειονομικών, αθλητικών).

Επισημαίνεται ότι λόγω της υφιστάμενης επιδημιολογικής κατάστασης, αναγκαιεί η τακτική ενημέρωση των υποψήφιων που θα συμμετάσχουν στις Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) για τις επικαιροποιημένες οδηγίες αντιμετώπισης της μετάδοσης της COVID-19, που θα εκδοθούν πριν την διενέργεια των ΠΚΕ σε εναρμόνιση με τις οδηγίες των εμπλεκομένων φορέων και των Υπουργείων Υγείας (ΥΥ) και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

 

alfavita.gr

ΑΠΘ: Πώς εξηγείται ο έρωτας επιστημονικά
ΑΠΘ: Πώς εξηγείται ο έρωτας επιστημονικά

Ο μύθος του Έρωτα και της Ψυχής βρήκε την ιδανική αποτύπωσή του στο κλασικιστικό αριστούργημα του Antonio Canova. Το έργο του γλύπτη βασίζεται στις αρχές αναπαράστασης του ανθρώπινου σώματος του Πραξιτέλη και από τον 18ο αιώνα, όταν σμιλεύθηκε, γνώρισε χιλιάδες αντιγραφές. Σήμερα φιλοξενείται στο Μουσείο του Λούβρου.

Όμως, ο έρωτας μπορεί να εξηγηθεί και επιστημονικά. Δεν είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση που ανάγεται στον ρομαντισμό και στην περίοδο της Αναγέννησης. Είναι και Χημεία. Και όσο και αν ξενίζει κάποιους η διαπίστωση, μπορεί να δοθεί επιστημονική απάντηση- απολύτως τεκμηριωμένη.


Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια του Βιοχημικού Εργαστηρίου του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, Δώρα Χόλη – Παπαδοπούλου, η έκφραση «ο έρωτας είναι χημεία» που χρησιμοποιείται ευρέως, δεν αντιστοιχεί απολύτως στην πραγματικότητα. Χημεία υπάρχει, όπως διευκρινίζει, αλλά «πυροδοτείται από άλλους παράγοντες που ξεφεύγουν από απλές χημικές αντιδράσεις ή για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι από βιοχημικές αντιδράσεις, αφού έτσι ονομάζονται οι χημικές διεργασίες κυττάρων/ οργανισμών» και «ως συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε ότι οι βιοχημικές αντιδράσεις προηγούνται από άλλες πολύπλοκες διαδικασίες, που σχετίζονται με τις προσωπικές προσλαμβάνουσες, την καθημερινότητά, την προσωπικότητα όπως έχει διαμορφωθεί».

 

Τι λένε οι επιστήμονες για τον έρωτα «με την πρώτη ματιά»
Αλλά με τον έρωτα «με την πρώτη ματιά» τι γίνεται αλήθεια; Μπορεί κάποιος να ερωτευτεί ξαφνικά; Η επιστημονική απάντηση είναι «ναι», όπως την δίνει η κ. Χόλη - Παπαδοπούλου: «Εάν η πρώτη ματιά πυροδοτεί διαδικασίες που οδηγούν σε έκκριση κάποιων συγκεκριμένων ορμονών και νευροδιαβιβαστών, ναι, είναι δυνατόν να αρχίσει μία τέτοιου είδους επικοινωνία».

«Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το αισθησιακό πανηγύρι συμμετέχουν χημικοί αγγελιοφόροι του ενδοκρινικού μας συστήματος και του εγκεφάλου. Αρχίζει η έκκριση αδρεναλίνης και κορτιζόλης, διότι ενεργοποιούνται ο υποθάλαμος, η υπόφυση και τα επινεφρίδια. Στη συνέχεια εκκρίνεται ντοπαμίνη στο κυκλοφορικό σύστημα, η ορμόνη της απόλαυσης και αίσθηση ευφορίας. Κατά τη διάρκεια του έρωτα η σεροτονίνη βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και η ωκυτοκίνη, η ορμόνη της αγκαλιάς, αποτελεί την ισχυρή ορμόνη που εκτοξεύεται κατά τη διάρκεια του οργασμού», εξηγεί η καθηγήτρια.


Άρα όταν οι Γάλλοι μιλούν για έρωτα κατακέφαλα, έχουν απόλυτο δίκιο. Όταν είμαστε ερωτευμένοι μπορεί να γίνει μέτρηση κάποιων ορμονών και να αποδειχθεί και με χημικό τρόπο.

Αυξάνει τη λίμπιντο η κατανάλωση οστρακοειδών;
Όσο δε αφορά τον ισχυρισμό ότι κατανάλωση οστρακοειδών ευνοεί την λίμπιντο δεν αντιστοιχεί πλήρως στην πραγματικότητα. Οπότε δε χρειάζεται ένας ερωτευμένος άνθρωπος να φάει κάτι συγκεκριμένο για τον ερωτά του και μόνο. «Οι τροφές δεν είναι κάτι που αν το πάρουμε σήμερα αύριο θα μας “οδηγήσουν” στον έρωτα. Δημιουργούν όλες εκείνες τις οργανικές συνθήκες που επιταχύνουν, επιβραδύνουν ή αναστέλλουν τελείως την παραγωγή και έκκριση ορμονών», σημειώνει η καθηγήτρια του ΑΠΘ.

 

www.alfavita.gr

Τι ακριβώς γίνεται στη σκέψη του παιδιού όταν μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα
Τι ακριβώς γίνεται στη σκέψη του παιδιού όταν μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα

Τι ακριβώς γίνεται στη σκέψη του παιδιού όταν μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα στο χαρτί και στο βιβλίο;
Πώς βγαίνει από τα σκοτάδια της άγνοιας και φωτίζει όλο και πιο έντονα τον κόσμο της γνώσης;

Είναι από τα πιο άγνωστα «συμβάντα» στην έξοδό μας προς τον κόσμο. Οι θεωρίες της μάθησης αυτοσχεδιάζουν εν πολλοίς και προσπαθούν να κατανοήσουν μια άγνωστη χώρα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με το υποκείμενο που βγαίνει τολμηρά στην πρώτη φάση της κοινωνικοποίησής του.

Είναι το δεύτερο σημαντικότερο πεδίο ανάπτυξης της πνευματικότητάς μας. Έχει προηγηθεί η μερική κατάκτηση της προφορικής γλώσσας – και η οποία περιμένει το συνταξίδεμά της με το άλλο ταίρι της. Πρόκειται για την είσοδο του παιδιού στο θαυμαστό σύμπαν της γραφής.

Τι ακριβώς γίνεται στη σκέψη του παιδιού όταν μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα στο χαρτί και στο βιβλίο; Πώς βγαίνει από τα σκοτάδια της άγνοιας και φωτίζει όλο και πιο έντονα τον κόσμο της γνώσης; Πώς από τα δικά του ελεύθερα σχεδιάσματα της ζωγραφικής μετασχηματίζει τη δημιουργικότητά του στις πειθαρχημένες μορφές των γραμμάτων; Πώς ανοίγεται στο ταραγμένο αρχιπέλαγος των λέξεων των δύσκολων εννοιών; Πώς η γλώσσα του κατακτά τα δύσβατα μονοπάτια της ερμηνείας του περιβάλλοντός του;


Η Irene Vallejo, έχει μια θαυμαστή θεώρηση. «Σε όλες τις κοινωνίες που χρησιμοποιούν τη γραφή, η κατάκτηση της ανάγνωσης μοιάζει με τελετουργικό μύησης. Τα παιδιά ξέρουν ότι βρίσκονται πιο κοντά στους μεγάλους όταν μπορούν να κατανοήσουν τα γράμματα. Αποτελεί ένα συγκινητικό βήμα προς την ενηλικίωση. Σφραγίζει μια συμμαχία, δηλώνει ότι ένα μέρος της παιδικής ηλικίας έχει παρέλθει οριστικά. Βιώνεται με χαρά και ευφορία. Τα πάντα δοκιμάζουν τη νέα δύναμη. Ποιος να φανταζόταν πως ολόκληρος ο κόσμος είναι διακοσμημένος με γιρλάντες από γράμματα, σαν ένα τεράστιο πανηγύρι»;

Όταν το μικρό παιδί αρχίζει να περπατά, νιώθει μια απέραντα όμορφη σχέση ελευθερίας. Νικάει τη βαρύτητα. Ορίζει και χαίρεται το σώμα του. Επιλέγει τις κινήσεις του. Τα πρώτα του βήματά του είναι οριακό και απόλυτα καθοριστικό βήμα αυτονομίαςˑ αρκεί να αναλογιστούμε το τι σημαίνει τούτο να μη συμβεί!

Δύσκολα κατανοούμε όλες αυτές τις σημαντικές κατακτήσεις του. Γιατί χανόμαστε στην χαρά που τόσο απλόχερα μας δωρίζουν οι τόσο σημαντικές ενέργειές του και ουδόλως αναρωτιόμαστε το πώς και το γιατί… Δεν κατανοούμε ούτε και το πως η γραφή μετασχηματίζει σε κάποιο βαθμό ακόμα και την προηγηθείσα προφορικότητα.


Μα όταν αρχίζει να μιλάει και να γράφει, η ελευθερία γίνεται απόλυτη. Έχει βγει από τη ζωικότητά του και οδεύει όλο και πιο γρήγορα στον εξανθρωπισμό του. Λέει και αργότερα γράφει τις λέξεις και δεν ξέρουμε κατά πόσο τις έχει κατακτήσει. Κι όμως, δεν αναρωτιόμαστε για κάτι εξίσου θαυμαστό, ότι κατανοεί πολλά περισσότερα από όσα εκφράζει.

Η φαντασία του μπουκώνει μπροστά στους περιορισμούς των εννοιών και των λέξεων. Όμως, η σκέψη του είναι πλημμυρισμένη και έχει αρχίσει να σπάζει το φράγμα της γλώσσας παντού. Η ορμή γίνεται όλο και πιο δυνατή, θεριεύει από τον ίδιο τον εαυτό της. Όλα τα απομεινάρια είναι έτοιμα να παρασυρθούν και καινούργιες, ακόμα και ιδιοκατασκευασμένες λέξεις και έννοιες κάνουν με θαυμαστό πάθος την εμφάνισή τους.

Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το τόσο σημαντικό για τη ζωή μας στάδιο – ίσως το πιο δημιουργικό μας στάδιο, γιατί τότε έχουμε το πιο πνευματικό boom και οι νευρικές συνάψεις μας είναι σε φάση επαναστατική.

Δεν θυμόμαστε αυτή την τόσο καθοριστική έξοδό μας στον κόσμο των μεγάλων. Μας ξεφεύγει ένα απόλυτο θαύμα του εαυτού μας – θαύμα που εκδηλώνεται μόνο όταν βρισκόμαστε σε περιβάλλον ανθρώπινο. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, ποτέ δεν θα μιλήσουμε, ποτέ δεν θα μάθουμε γράμματα και λέξεις, έννοιες και Γράμματα. Ποτέ δεν θα γίνουμε άνθρωποι!

Παρά τις δυσκολίες μας για την κατανόηση της φάσης των πρώτων γραμμάτων και της νέας εποχή της γραφής, έχουμε μια βεβαιότητα. Σε αυτή την πανέμορφη περίοδο της ζωής μας εκτυλίσσεται ένα συνεχές θαύμα.

Μόνο που δεν πρέπει μόνο να το απολαμβάνουμε αλλά και να το υπηρετούμε. Για να έλθει το σχολείο μετά από καλή αφετηρία να ταξιδέψει το παιδί στο ασύνορο σύμπαν της Γνώσης, του παιχνιδιού της Γνώσης, του πιο όμορφου ταξιδιού της ζωής μας…

 

alfavita.gr

 

Η Προκήρυξη εισαγωγής στην Αστυνομία
Η Προκήρυξη εισαγωγής στην Αστυνομία

Η Προκήρυξη εισαγωγής στην Αστυνομία για ιδιώτες (μαθητές και αποφοίτους προηγούμενων ετών).

Δείτε εδώ αναλυτικά

 

 

stadiodromia.gr

Η προκήρυξη για το Λιμενικό
Η προκήρυξη για το Λιμενικό

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μεσω Πανελλαδικών.
Δείτε αναλυτικα εδώ

stadiodromia.gr

Παλαιό Φάληρο Νέα Σμύρνη